Święto Chrztu Polski w naszej szkole

14 kwietnia 2023 r. w naszej szkole obchodziliśmy Święto Chrztu Polski,
które Ustawą z dn. 9 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone świętem państwowym.

W tym dniu odbył się uroczysty apel, w którego przygotowanie zostali
zaangażowani uczniowie wszystkich klas. W czasie apelu każda z klas wcieliła się
w inne plemię, przenosząc się w ówczesne czasy. Następnie grupa teatralna
uczniów przygotowała przedstawienie, w którym Mieszko I zjednoczył plemiona
i przyjął chrzest, tworząc i umacniając państwo Polan – Polskę. Biskup Jordan
ochrzcił władcę i jego poddanych oraz udzielił ślubu Mieszkowi i Dobrawie. W
inscenizację włączyli się wszyscy uczniowie jako lud poddany. Na zakończenie
lektor przeczytał krótki rys historyczny tego zdarzenia oraz uczniowie
zaprezentowali wiersz W. Bełzy pt. „Katechizm małego dziecka”, a następnie
został odśpiewany hymn Polski.
Wspólne przygotowanie dekoracji, kostiumów, rekwizytów i występu
przybliżyło uczniom to ważne wydarzenie oraz kontekst historyczny. To świetna
lekcja edukacji historycznej i wychowania patriotycznego. Zostanie ona wpisana
na stałe do kalendarium uroczystości szkolnych.
Dziękujemy za współpracę p. Mirosławie Romańczyc, p. Rafałowi
Gutowskiemu oraz wszystkim wychowawcom i rodzicom.
Agata Trojak
Anna Danielczyk
Kamila Bieć