Dyrektor

Dyrektor szkoły: mgr inż. Monika Hołdyńska

Szkoła Podstawowa w Dziwnowie
Adres:
Mickiewicza 27
72-420 Dziwnów
Zachodniopomorskie
Telefon: 91 38 13 579
http://sp.dziwnow.pl
e-mail: sp@dziwnow.pl

Sekretariat:
email: sp@dziwnow.pl

Organ prowadzący szkołę

Gmina Dziwnów
Siedzibą organu prowadzącego jest
Urząd Miejski, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów.
email: um@dziwnow.pl
www.dziwnow.pl

91 32 75 163 – Sekretariat Burmistrza Dziwnowa

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje
Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl
tel. 91-442-75-00