Nauczyciele

Wykaz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dziwnowie w roku szkolnym 2023/2024

Monika Hołdyńska– dyrektor szkoły
Bieć Kamila – język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Bojzan Anna – język angielski, plastyka
Chrzanowska Dorota – nauczanie początkowe, wychowawca w świetlicy
Danielczyk Anna – język polski, wychowawca świetlicy
Dąbkowski Tomasz – zajęcia z terapii integracji sensorycznej
Dzięcioł Agnieszka – religia, wżr
Gliczyńska Iwona – biologia, chemia, technika
Grela Sabina – wychowanie fizyczne, plastyka, wychowawca świetlicy
Gutowski Rafał – informatyka, matematyka, biologia, przyroda
Jabłonowska-Naumuk Beata – nauczyciel wspomagający, nauczyciel bibliotekarz
Janawa Małgorzata – pedagog, wżr, doradztwo zawodowe, zajęcia doskonalące kompetencje
emocjonalno-społeczne
Janawa Jerzy – wychowanie fizyczne, fizyka
Kowalska Beata – język angielski
Joanna Krzych-Pawlewicz – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
Nieroda-Kowal Anna – język niemiecki, informatyka
Płosaj Norbert – matematyka, fizyka
Raźniecki Andrzej – geografia
Romańczyc Mirosława – nauczanie początkowe, informatyka, zajęcia artystyczne
Stachyra Łukasz – nauczyciel muzyki
Szumna Małgorzata – nauczanie początkowe, etyka
Szymańska Małgorzata – nauczanie początkowe, etyka
Tomczak Agnieszka – wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
Trojak Agata – język polski, logopedia, zajęcia-korekcyjno-kompensacyjne
Trzebińska-Brzezińska Ewa – nauczanie początkowe, nauczyciel bibliotekarz
Wesołowska Anna – przyroda, matematyka
Włodarczyk Renata – historia, język polski, wos

Wykaz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dziwnowie w roku szkolnym 2021/2022

Monika Hołdyńska– dyrektor szkoły
Bieć Kamila – język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Bojzan Anna – język angielski
Chrzanowska Dorota – wychowawca w świetlicy
Dudka Bożena – biblioteka
Dzięcioł Agnieszka – religia, WŻR
Gliczyńska Iwona – biologia, chemia, technika
Grela Sabina – wychowanie fizyczne, plastyka, świetlica
Gutowski Rafał – informatyka, matematyka
Jabłonowska-Naumuk Beata – zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne
Janawa Małgorzata – pedagog, WŻR, doradztwo zawodowe
Janawa Jerzy – wychowanie fizyczne, fizyka
Klimecka Renata – nauczanie początkowe, muzyka
Kowalska Beata – język angielski
Joanna Krzych-Pawlewicz – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
Łapka Renata – język polski
Nieroda-Kowal Anna – język niemiecki, informatyka
Płosaj Norbert – matematyka, fizyka
Pociask Marcel – psycholog
Raźniecki Andrzej – geografia
Romańczyc Mirosława – nauczanie początkowe, informatyka, zajęcia artystyczne
Szumna Małgorzata – nauczanie początkowe, etyka
Szymańska Małgorzata – nauczanie początkowe, informatyka, zajęcia artystyczne
Tomczak Agnieszka – wychowanie fizyczne, świetlica
Trojak Agata – język polski, logopedia
Trzebińska-Brzezińska Ewa – nauczanie początkowe
Wesołowska Anna – przyroda, matematyka, biologia
Winiarska Teresa – religia, zajęcia rewalidacyjne
Włodarczyk Renata – historia, język polski

Wykaz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dziwnowie w roku szkolnym 2019/2020

Monika Hołdyńska– dyrektor szkoły
Bieć Kamila – język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Bojzan Anna – język angielski
Dudka Bożena – biblioteka
Dzięcioł Agnieszka – religia, WŻR
Gliczyńska Iwona – biologia, chemia, technika
Grela Sabina – wychowanie fizyczne, plastyka, świetlica
Gutowski Rafał – świetlica, informatyka, matematyka
Jabłonowska-Naumuk Beata – zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne
Janawa Małgorzata – pedagog, WŻR, doradztwo zawodowe
Janawa Jerzy – wychowanie fizyczne, fizyka
Klimecka Renata – nauczanie początkowe, muzyka
Kowalska Beata – język angielski
Krzewina-Pelasik Anna – nauczanie początkowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym
Łapka Renata – język polski
Nieroda-Kowal Anna – język niemiecki, informatyka
Płosaj Norbert – matematyka, fizyka
Raźniecki Andrzej – geografia
Romańczyc Mirosława – nauczanie początkowe, informatyka, zajęcia artystyczne
Szumna Małgorzata – nauczanie początkowe, etyka
Chrzanowska Dorota – nauczanie początkowe
Tomczak Agnieszka – wychowanie fizyczne, świetlica
Trojak Agata – język polski, logopedia
Trzebińska-Brzezińska Ewa – nauczanie początkowe, świetlica
Wesołowska Anna – przyroda, matematyka, biologia
Winiarska Teresa – religia, zajęcia rewalidacyjne
Włodarczyk Renata – historia, język polski

Wykaz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dziwnowie w roku szkolnym 2018/2019

Monika Hołdyńska– dyrektor szkoły
Bieć Kamila – język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Bojzan Anna – język angielski
Dudka Bożena – biblioteka
Dzięcioł Agnieszka – religia, WŻR
Gliczyńska Iwona – biologia, chemia, technika
Grela Sabina – wychowanie fizyczne, świetlica
Gutowski Rafał – świetlica, informatyka, biologia, przyroda, matematyka
Jabłonowska-Naumuk Beata – zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne
Janawa Małgorzata – pedagog, WŻR, doradztwo zawodowe
Janawa Jerzy – wychowanie fizyczne, fizyka
Klimecka Renata – nauczanie początkowe, muzyka
Kowalska Beata – język angielski
Krzewina-Pelasik Anna – nauczanie początkowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym
Łapka Renata – język polski, historia
Ławrynowicz-Wiśniewska Janina – matematyka
Nieroda-Kowal Anna – język niemiecki, informatyka
Płosaj Norbert – matematyka, fizyka
Raźniecki Andrzej – geografia
Romańczyc Mirosława – plastyka, informatyka, technika, zajęcia artystyczne
Szumna Małgorzata – nauczanie początkowe, etyka
Szymańska Małgorzata – nauczanie początkowe
Tomczak Agnieszka – wychowanie fizyczne, świetlica
Trojak Agata – język polski, logopedia
Trzebińska-Brzezińska Ewa – nauczanie początkowe, biblioteka
Wesołowska Anna – przyroda, matematyka, biologia
Winiarska Teresa – religia, zajęcia rewalidacyjne
Włodarczyk Renata – historia, WOS, język polski, etyka
Wolniakowski August – wychowanie fizyczne, świetlica

Wykaz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dziwnowie w roku szkolnym 2016/2017

Brzozowska Barbara– dyrektor szkoły
Klasy I- III
Trzebińska- Brzezińska Ewa –edukacja wczesnoszkolna
Krzewina- Pelasik Anna– edukacja wczesnoszkolna
Szymańska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe
Klimecka Renata– edukacja wczesnoszkolna, muzyka
Małgorzata Szumna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, etyka

Klasy IV- VI
Bojzan Anna – język angielski
Brzozowska Barbara– język polski
Dzięcioł Agnieszka – religia
Dudka Bożena– biblioteka
Grela Sabina – wychowanie fizyczne
Gutowski Rafał – przyroda, świetlica
Herezo- Kaznowska Zdzisława– pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
Jabłonowska- Naumuk Beata– nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne indywidualne
Kowalska Beata – język angielski
Łapka Renata– język polski, historia i społeczeństwo
Ławrynowicz– Wiśniewska Janina – matematyka
Nieroda – Kowal Anna– język niemiecki
Romańczyc Mirosława– zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, plastyka
Trojak Agata – język polski, zajęcia logopedyczne
Wesołowska Anna– przyroda, matematyka
Winiarska Teresa – religia, zajęcia kompensacyjno- korekcyjne
Wolniakowski August – wychowanie fizyczne, świetlica

Wykaz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dziwnowie w roku szkolnym 2015/2016

Brzozowska Barbara– dyrektor szkoły

Klasy I- III
Trzebińska- Brzezińska Ewa –edukacja wczesnoszkolna
Krzewina- Pelasik Anna– edukacja wczesnoszkolna , zajęcia rewalidacyjne
Milczarek Ewa – edukacja wczesnoszkolna, plastyka
Szymańska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe
Klimecka Renata– edukacja wczesnoszkolna, muzyka
Małgorzata Szumna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, zajęcia z etyki
Romańczyc Mirosława– edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, BRD

Klasy IV- VI
Brzozowska Barbara– język polski
Anna Nieroda – Kowal– język niemiecki
Dzięcioł Agnieszka – religia
Grela Sabina – wychowanie fizyczne
Jabłonowska- Naumuk Beata– nauczanie indywidualne- pedagogika specjalna, kierowniczka świetlicy
Łapka Renata– język polski, historia i społeczeństwo
Ławrynowicz– Wiśniewska Janina – matematyka
Trojak Agata – język polski, zajęcia logopedyczne
Wesołowska Anna– przyroda, matematyka
Winiarska Teresa – religia, zajęcia kompensacyjno- korekcyjne
Wolniakowski August – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Dudka Bożena– biblioteka
Herezo- Kaznowska Zdzisława– pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
Beata Kowalska– język angielski
Gutowski Rafał – przyroda, matematyka
Bojzan Anna – język angielski