Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Chalcarz
Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców Monika Strzałkowska
Sekretarz Aleksandra Udycz
Skarbnik Magdalena Piechocka