Zuzanna Szokało – laureatką konkursu z języka polskiego

Zuzanna Szokało (uczennica klasy 8a) zdobyła tytuł laureata Kuratoryjnego konkursu z języka polskiego na szczeblu wojewódzkim.

To bardzo ważne i trudne do zdobycia wyróżnienie, poprzedzone było solidną i systematyczną pracą Zuzi i koniecznością napisania w sumie trzech testów (szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego). Tytuł laureata daje Zuzi niezwykłe wyróżnienie: jest ona zwolniona z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, co
jest równoznaczne z uzyskaniem z niego najwyższego wyniku (100%). Jako laureatka będzie przyjęta do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności.
Gratulujemy Zuzi sukcesu i życzymy sukcesów w nowej szkole i życiu osobistym.
Kamila Bieć