Z historii szkoły

„Pierwsza polska szkoła w Dziwnowie została założona w 1947 roku i liczyła dziewięciu uczniów. Kierowniczką i nauczycielką w jednej osobie była pani Anna Piotrowska. Do dyspozycji szkoły oddano dwie izby lekcyjne. Stare poniemieckie ławki, zniszczona szafa, stół, krzesło-oto całe wyposażenie. Brak książek, zeszytów i przyborów do pisania”.
Tak o początkach Szkoły Podstawowej w Dziwnowie zapisała w kronice z 1980 r. ówczesna nauczycielka, dziś emerytka, pani Aniela Rzepecka. Czy tak było? Wydaje się, ze trochę inaczej. Według dokumentacji, jaką udało się zdobyć / ogłoszenie /, już w 1946 roku próbowano w Dziwnowie zorganizować szkołę. W 1947 roku obowiązki kierownika i nauczyciela przejęła pani A. Piotrowska – ona to zaprowadziła dokumentację szkoły i chyba faktycznie szkołę zorganizowała.
Pierwsi uczniowie wg Księgi uczniów :
1. Rok szkolny 1946/47 Zalewski Stanisław – zapisany 8 lutego 1947 roku
2. Żelazna Aldona – klasa I
3. Makowska Halina – klasa I
4. Matecki Czesław – klasa I / III i IV okres /
5. Styperek January – klasa I
6. Grzęda Józefa – klasa II / IV okres /
7. Styperek Bernard – klasa I
8. Rykaczewska Elżbieta – klasa III
9. Kędzierska Mieczysława – klasa III
10. Słabiak Teresa – klasa VI
11. Bratek Jerzy -klasa III
12. Tomczak Zbigniew – klasa IV.
Najważniejsze daty z historii szkoły:
* ” VII 1946 – III 1947 – pierwsze działania zmierzające do utworzenia Szkoły Podstawowej w Dziwnowie,
* ” Początki 1947 – kierownikiem szkoły zostaje pani Anna Piotrowska,
* ” 1955/56 – wprowadzono klasę szóstą,
* ” 1957 – pełna 7-klasowa Szkoła Podstawowa w Dziwnowie,
* ” 1957 – mury Szkoły Podstawowej w Dziwnowie opuściło 8 pierwszych absolwentów „pełnej podstawówki”,
* ” 1961 – przeniesiono szkołę z ulicy Mickiewicza 2/ dawnej biblioteki /do budynku przy ulicy Wybrzeże Kościuszki / Raj Dziecka /,
* ” 1961-1963 – trwa budowa nowej tysiąclatki w ramach akcji „Tysiąc szkół na tysiąclecie”,
* ” 7 I 1963 – nowy budynek szkoły -Pomnik Tysiąclecia / obecny budynek szkoły /,
* ” 1963-1986 – dyrektorem szkoły -pan Ignacy Olszewski,
* ” 1967/68 szkoła staje się 8-letnią szkołą podstawową ,
* ” 25 VI 1968 – nadanie szkole imienia 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie,
* ” 6 XI 1968 – przekazanie uczniom sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Dziwnowa,
* ” 3 IX 1973 – powołanie Zbiorczej Szkoły Gminnej,
* ” 1978 – szkoła liczy 17 oddziałów, 428 uczniów, 24 nauczycieli,
* ” 27 VI 1997 – nadano szkole Medal Gryfa Pomorskiego za zasługi dla Pomorza Zachodniego,
* ” 1983 – chór szkolny pod kierownictwem Zenona Kozłowskiego zdobywa Puchar Kuratora Oświaty i Wychowania i II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych A’capella,
* ” 1984 -brązowy medal dla chóru szkolnego w IVX Festiwalu Polskiej Pieśni Choralnej w Katowicach,
* ” 1 VI 1989 – dyrektorem szkoły zostaje pani Barbara Brzozowska, funkcję tę pełni do dziś,
* ” 12 X 1993 – oddanie do użytku nowego pawilonu szkoły / obecna siedziba Gimnazjum Publicznego Pomerania /,
* ” 1993 -1994 -I miejsca we współzawodnictwie schronisk młodzieżowych- etap wojewódzki,
* ” 1995 – zdobycie tytułu „Szkoły na 102″,
* ” 1998 – honorowe wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych,
* ” 1998 – szkoła otrzymuje pierwsza pracownię komputerową,
* ” VI 1999 – absolwentami Szkoły Podstawowej w Dziwnowie po raz pierwszy zostają uczniowie klas szóstych,
* ” VI 1999 – po raz ostatni mury naszej szkoły opuszczają uczniowie klas ósmych,
* ” XI 2001 – uznanie i dyplom za realizację bardzo dobre europejskiego programu, przyznany przez Narodową Agencję Programu Sokrates- Comenius w Warszawie i magazyn „Eurofakty” ( jeden z 4najlepszych programów w Polsce spośród 500 projektów ),
* ” 2002/03 Szkoła Podstawowa w Dziwnowie otrzymuje tytuł „Szkoły z klasą”,
* ” 2004 – zbiórka pieniędzy przez uczniów, nauczycieli, rodziców SP i Gimnazjum- ufundowanie nagrobka dla pierwszego nauczyciela Dziwnowa- Pani Anny Piotrowskiej
* ” 2006/07 otwarcie Szkolnego Centrum Informacji Multimedialnej,
* ” 18 – 19 V 2007 – uroczyste obchody 60- lecia Szkoły Podstawowej w Dziwnowie
* ” 18 V 2007 – Szkoła Podstawowa im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie otrzymuje statuetkę „Zasłużony dla Gminy Dziwnów”.

Nauczyciele uczący w pierwszych latach istnienia:
* ” Jan Kutny -wg dokumentów zajmował się sprawami szkoły od sierpnia 1946 do marca 1947 r.
* ” Anna Piotrowska- od pierwszych miesięcy 1947 r.
* ” Irena Pielawska – w 1951 r.
* ” Bogumiła Tetela -w 1952 r.
* ” Zofia Staroń w 1953 r.
* ” Władysław Gaj -1956 r.

Dyrektorzy:
1. Kutny Jan – 1946r.
2. Piotrowska Anna – 1947 r.
3. Staroń Krystyna
4. Władysław Gaj – 1956 r.
5. Bartkowski Roman – 1963r.
6. Olszewski Ignacy – 1963 -1987r.
7. Kwiatkowska Janina – 1987 r.
8. Petschnik Eugeniusz – 1887 – 1989r.
9. Brzozowska Barbara od 01. 06. 1989 r.