Szkoła do hymnu 2023 r.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości uczniowie klas I-III wzięli udział w ogólnopolskiej akcji, ogłaszanej każdego roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, „Szkoła do hymnu”.

Punktualnie o godzinie 11.11, na głównym korytarzu szkoły, wszyscy odśpiewali 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, a potem z zapałem opowiadali o symbolach narodowych. Pięknie wyrecytowali również wiersz Władysława Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”.
Gratulujemy uczniom patriotycznej postawy; rodzicom oraz wychowawcom- dziękujemy.

Nauczyciele bibliotekarze