Realizacja programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Uczniowie klasy VII A wzięli udział w rządowym programie polonistycznym
„Ojczysty – dodaj do ulubionych”, który nasza szkoła realizuje wspólnie z Fundacją Amicus Universitatis Nicolai Copernici działającą na rzecz rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Celem programu jest kształtowanie twórczych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację różnych projektów w całej Polsce. W ramach tych działań uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 wykonali następujące działania:

 1. Pokoloruj ortografię.
 2. Słowotwory w naszym mieście.
 3. Tropimy poezję z panią Wisławą.
  Pokoloruj ortografię
  Uczniowie przekonali się, że ortografia nie musi być nudna i trudna. Warsztaty „Pokoloruj ortografię” pokazały, że można pobawić się ortografią, wykorzystując wyobraźnię i zdolności plastyczne. Po powtórzeniu zasad ortograficznych stworzyliśmy bank wyrazów do wykorzystania w pracach plastycznych. Później zadziałała wyobraźnia i powstały ortograficzne kolorowanki, mandale i witraże. Okazało się, że do nauki ortografii można
  wykorzystać motywy znane wszystkim z gier komputerowych, filmów, a także elementy naszej codziennej nadmorskiej rzeczywistości.
  SłowoTwory w naszym mieście
  Kolejne warsztaty pozwoliły uczniom na zabawę w małych onaomastyków. Warsztaty rozpoczęliśmy od analizy nazw lokali usługowych i gastronomicznych oraz instytucji funkcjonujących w naszym mieście. Uczniowie zauważyli, że większość z tych miejsc nie ma
  nazwy własnej lub jest ona zapożyczeniem. Często też właściciele do nazwania swoich punktów używają imienia własnego lub kogoś bliskiego. Postanowiliśmy podpowiedzieć kilka swoich propozycji i rozpoczęliśmy zabawę pt. „SłowoTwory w naszym mieście”.
  Stworzyliśmy bank nazw, które mogłyby funkcjonować w naszym mieście, jedyną trudnością było to, że każda nazwa musiała być wyrazem pochodnym, złożeniem, zestawieniem lub zrostem. W toku naszych eksperymentów powstały różne interesujące nazwy miejscowe
  związane z naszą nadmorską rzeczywistością, np. lodołapka, herbatek, lodogród, smakownia, gofroświat, herbatek, komiksonata. Spośród zebranych wyrazów uczniowie wybrali najbardziej trafne i umieścili je na samodzielnie wykonanych szyldach i plakatach reklamowych.
  Tropimy poezję z panią Wisławą
  Patronką minionego roku 2023 była Wisława Szymborska, dlatego kolejne działania polonistyczne skupiliśmy na jej sylwetce. Dzięki zgromadzonym informacjom i ciekawostkom zdobyliśmy informację na temat życia i twórczości polskiej poetki i laureatki Nagrody Nobla. Naszą wiedzę wzbogaciła lekcja w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wiedza o
  tym, że Wisława Szymborska lubiła loteryjki i sama stworzyła grę „Zielony trup”, zainspirowała nas do tego, aby stworzyć własną grę planszową dotyczącą twórczości poetki.
  Szczególną uwagą i zainteresowaniem otoczyliśmy wiersz „Nic dwa razy”, który znamy nie tylko z lekcji języka polskiego, ale także dzięki muzycznym interpretacjom tego utworu

wykonywanym przez polskich muzyków. Badania nad wierszem zaowocowały powstaniem
naszej autorskiej gry planszowej „Tropimy poezję z panią Wisławą”. Zasady gry są proste:
wędrując od startu do mety, analizujemy wiersz, odkrywamy poetykę i poznajemy ciekawostki na temat życia poetki.
Szkolny koordynator projektu
Kamila Bieć