„Miesiąc z książką” – konkurs literacki

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia
światłem, a puste serca wzruszeniem” Kornel Makuszyński

Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VIII i trwał od października do marca. Na początku każdego miesiąca w bibliotece szkolnej prezentowane były książki z określonej kategorii tematycznej. Uczestnicy konkursu wybierali jedną z oferowanych pozycji literackich, a po jej przeczytaniu, pisali krótką (lub
długą) pracę, w której musieli opisać najważniejsze wątki z danej książki i dokonać własnej oceny.
Tematyka proponowanych książek była różnorodna: Czytanie dla pokoju, Historia w książkach zapisana,
Sfilmowane książki, Zwierzęta w roli głównej, Kryminał i sensacja. Konkurs trwał kilka miesięcy i wymagał od uczestników sporego wysiłku. Miło mi więc ogłosić wyniki konkursu, do końca którego dotarły trzy uczennice z klasy VI a: Natasza Mieszała, Julia Ropelewska oraz Zofia Udycz (kolejność alfabetyczna). Gratuluję serdecznie! Jestem pełna podziwu dla pracy, jaka dziewczęta włożyły w
przygotowanie prac literackich, tematycznie związanych z książkami przeczytanymi w konkursie. Za włożony trud, oprócz braw, dyplomów i nagród książkowych, uczestniczki otrzymają także wysokie oceny cząstkowe z j. polskiego. Zapraszam do udziału w konkursach czytelniczych w kolejnym roku szkolnym.

Bożena Dudka – nauczyciel bibliotekarz