Konkurs plastyczny

Uczennice klasy 7 b, Magdalena Nowakowska i Maja Podolska wzięły udział w powiatowym konkursie plastycznym „Mikołajek Nadmorski – najpiękniejszy kwiat”, organizowanym przez Kamieński Dom Kultury.  

Celem konkursu było docenienie walorów zarówno przyrodniczych
jak i estetycznych Mikołajka Nadmorskiego.
Do konkursu zgłoszono ponad 70 prac, a nasze uzdolnione uczennice zostały laureatkami konkursu zajmując: Magdalena Nowakowska I miejsce, Maja Podolska II miejsce. Gratuluję serdecznie Magdzie i Mai, życzę wielu kolejnych sukcesów.
Anna Bojzan