Drewniana tablica aktywna

W roku szkolnym 2022/2023 nauczyciele: p. Renata Włodarczyk, p. Kamila Bieć, p. Anna Nieroda Kowal i p. Andrzej Raźniecki realizowali projekt „Drewniana tablica aktywna”

polegający na umieszczaniu, na tablicy z drewna sosnowego, znajdującej się na korytarzu szkolnym, przy gabinetach: j. niemieckiego, historii i j. polskiego- prac uczniów. Zmienność eksponowanych prac urozmaiciła uczniom pobyt na przerwach śródlekcyjnych oraz umożliwiła powtarzanie ważnych treści związanych z przedmiotami.
Projekt został zrealizowany i będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym.
koordynator projektu Renata Włodarczyk