Rada Rodziców

Rada Rodziców 2019/2020

Przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Malinowska

Sekretarz Anna Chalcarz

Skarbnik Magdalena Piechocka

Komisja Rewizyjna Monika Bielecka-Suda, Justyna Hołdyńska

 

26.10.2016r. odbyło się zebranie wyborcze do nowej Rady Rodziców.                                              Nowy skład Rady Rodziców:                                                                                                              Przewodnicząca Rady RodzicówIwona Malinowska
Zastępca przewodniczącej – Anna Beyer

SekretarzWioletta Zięba
SkarbnikMonika Emeschajmer
Komisja Rewizyjna – Aleksandra Zajączkowska,  Patrycja Wrońska

ROZLICZENIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI R.R.

ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

SALDO POCZĄTKOWE

           WPŁYWY:                      1965,59

1. KOMITET TODZICIELSKI                         2657,00 ZŁ

I   A   480,00                                             I   B   80,00

II  A  220,00                                             II  B  340,00

III A  300,00                                             III B  380,00

IV A                                                          IV B  220,00

V  A                                                          V  B  20,00

VI A  600,00

2. PROWIZJA PZU                                                    1652,40

3. STOISKO MARINA                                              1653,75

4.               ?

5. PIKNIK RODZINNY                                             850,00

6. ZUPA DZ DZ ORLIK                                             480,00

7. DOFINANSOWANIE KOMISJI

ALKOCHOLOWEJ                                                    549,00

8. LODOWISKO                                                        477,00

9. ZDJĘCIA PROWIZJA                                         1.400,00

10. STOISKO BAL KARNAWAŁOWY                     408,50

11. SOŁECTWO DZIWNA                                         134,30

————-

WPŁYWY RAZEM                                 10.461,95 ZŁ

 

WYDATKI

1. MARINA                                                                  546,04

2. ŚWIĘTY MIKOŁAJ                                              2492,30

3. KARNAWAŁ DJ                                                   500,00

4. OŚWIETLENIE SZKOŁA-

-DEKORACJA ŚWIĄTECZNA                                  128,04

5. WAFELKI „CZARUŚ” KARNAWAŁ                   158,40

6. KOMISJA ANTYALKOHOLOWA                         600,00

7. KONKURS (KL. I-III) OPŁATA                             105,00

8. WIELKANOCNY ZAJĄC                                          408,69

9. POKAZ TALENTÓW-

– „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE”                                   119,78

10. CUKIERKI „JULIANOWO-TUWIMOWO”        169,92

11. DZIEŃ MISIA                                                       112,30

12. ARTYKUŁY SZKOLNE                                       348,94

13. NAPOJE,  WODY- BAL KARNAWAŁOWY         58,00

14. STATUETKI SOWY                                               95,00

15. SŁONECZNY TURNIEJ TAŃCA FOCUS           200,00

16. DYREKCJA

– NA NAGRODY NA ZAKOŃCZENIE ROKU 200,00

17. STATUETKI SOWY                                             583,00

18. KÓŁKO TEATRALNE                                           53,00

19. BALONY I WĘGIEL-

– PIKNIK RODZINNY                                                  94,50

20. TABLO DLA KL. VI                                             598,00

21. PANI KLIMECKA                                                100,00

22. PANI DUDKA                                                       100,00

23. PIKNIK DJ                                                            700,00

24. OTWARCIE LODOWISKA                                  103,40

25. WINO NA OTWARCIE LODOWISKA                300,00

26. PARASOLKI PIKNIK RODZINNY                         49,00

————

WYDATKI RAZEM                               8923,31 ZŁ

 

SALDO NA KONIEC ROKU 2013/2014          10.461,95

                                                                                     + 1.965,59

                                                                                      –  8923,31

                                                                                     —————

                                                                                         3.504,23