Rada Rodziców 2020/2021


Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Chalcarz
Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców Monika Strzałkowska
Sekretarz Aleksandra Udycz
Skarbnik Magdalena Piechocka