Procedury i regulaminy

Wewnątrzszkolne Zasady-Oceniania

WYKAZ PROCEDUR I REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCY W SP W DZIWNOWIE

Regulamin przyznawania stypendium edukacyjnego

Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium

Procedura nr 1

Procedura nr 2

Procedura nr 3

Procedura nr 4

Procedura nr 5

Procedura nr 6

Procedura nr 7

Procedura nr 8

Procedura nr 9

Procedura nr 10

Procedura nr 11

Procedura nr 12

Procedura nr 13

Procedura nr 14

Procedura nr 15

Procedura nr 16

Procedura nr 17

Procedura nr 18

Procedura nr 19