Aktualności

Szkolne Schronisko Młodzieżowe ,,Żagiel”- w Dziwnowie najlepsze zachodniopomorskim

W dniach 25-27 października 2010 r. w Moryniu odbywało się Seminarium dla dyrektorów i kierowników Szkolnych Schroniska Młodzieżowych, opiekunów SKKT i liderów ośrodków edukacji ekologicznej województwa zachodniopomorskiego połączone z podsumowaniem 50-tego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych na którym nasze Schronisko ,, Żagiel” w Dziwnowie otrzymało I nagrodę, która odebrała Pani Aleksandra Sosnowska – kierownik schroniska. Wśród uczestników znaleźli się główny organizator seminarium p. Maria Syrek – wiceprezes PTSM, p. Damian Greś – dyrektor Wydziału Turystyki Gospodarki i Promocji   w Urzędzie Marszałkowskim, p. Jan Maranda –burmistrz Morynia oraz dyrektorzy i kierownicy schronisk młodzieżowych oraz liderzy ośrodków edukacji ekologicznej.

Niewypały- Stop – Wezwij saperów

Z inicjatywy  Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz na zaproszenie dyrekcji i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dziwnowie, dnia 9 października br. odbyło się w naszej placówce spotkanie z żołnierzami z Patrolu Rozminowania 8 Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej, stacjonującego w Dziwnowie.

Zakończyło ono cykl imprez w naszej szkole związanych z „Dniami dla zdrowia i bezpieczeństwa”.
Spotkanie to miało na celu uświadomienie dzieciom i dorosłym zagrożeń związanych z niewypałami, nabycie wiedzy o właściwym trybie postępowania w przypadku znalezienia niewypału oraz zacieśnienie współpracy cywilno- wojskowej w ramach projektów edukacyjnych.


Po powitaniu gości przez panią dyrektor Barbarę Brzozowską oraz przez uczniów naszej szkoły, saperzy przedstawili prezentację multimedialną o pracy patrolu rozminowania, wyjaśnili zasady postępowania w przypadku znalezienia niewypału oraz przeprowadzili konkurs wiedzy dla uczniów. Przygotowali także tablice informacyjne na temat podstawowego sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo, wykrywaczy bomb oraz kombinezonów antywybuchowych EOD- 9 i SRS- 5.

Ogromnym zainteresowaniem uczniów cieszył się żołnierz ubrany w jeden z takich kombinezonów. Saperzy odpowiadali na pytania dzieci, prezentowali sprzęt specjalistyczny, rozdawali ciekawe ulotki i breloczki informacyjne z alarmowymi numerami telefonów.
Spotkanie zakończyły wspólne zdjęcia klas z żołnierzami oraz zaproszenie na kolejne, podobne akcje.
Dziękujemy pracownikom Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego ze Szczecina za pożyteczny i ciekawy projekt.

Dbamy o zdrowie

„Recepta na zdrowie” – pod takim hasłem, 19 listopada, dla uczniów klas I-III zostało zorganizowane spotkanie, którego celem była promocja zdrowego stylu życia. Koło teatralne kl. I-III przedstawiło inscenizację pt. „Brudas i kotki” przygotowaną pod kierunkiem p. Anny Krzewiny- Pelasik a uczniowie z  klasy I „a” zaśpiewały piosenkę „Kot się myje”. Dzieci obejrzały też multimedialną prezentację, która przypomniała im o podziale warzyw i owoców na 5 grup kolorystycznych i przedstawiła główne czynniki warunkujące zachowanie zdrowia. Uczestnicy spotkania zaśpiewali wspólnie piosenki tematycznie związane  z higieną  i zdrowym odżywianiem. Główną atrakcją zajęć był Las zdrowia, obraz pełen warzyw, owoców i przyborów toaletowych, który powstał przy współudziale naszych uczniów.
W trakcie imprezy wręczono nagrodę, przyznaną naszej uczennicy Natalii Kościołowskiej z kl. III „a”, za zajęcie trzeciego miejsca w wojewódzkim konkursie plastycznym „Drugie śniadanie w szkole” . Organizatorem tego konkursu był Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Zajęcia dotyczące promocji zdrowia i zdrowego stylu życia realizowane są w naszej szkole cyklicznie w ciągu całego roku. Głównym celem tych zajęć jest utrwalenie u naszych uczniów przyzwyczajeń i nawyków związanych z dbaniem o higienę i prawidłowym odżywianiem.
W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla klas  I-III „5 porcji warzyw i owoców”, który ma na celu uświadomić dzieciom i nam dorosłym, jakie korzyści wynikają ze spożywania owoców, warzyw i soków.
Bożena Dudka
/zespół szkolnej oświaty zdrowotnej/

Do góry