Rady dla rodziców

Jak postępować z negatywnymi (agresywnymi) zachowaniami dzieci” .
Z pewnością warto:
1.Rozmawiać z dzieckiem na różne tematy.
2.Rozmawiać o jego problemach, słuchać co mówi dziecko, dać szansę wypowiedzenia się.
3.Dostrzegać dobre strony, chwalić nawet za małe sukcesy.
4.Uporządkować otoczenie dziecka, wprowadzić stały rytm dnia.
5.Kontrolować grupę rówieśniczą, z która przebywa dziecko.
6.Kontrolować spędzanie czasu wolnego (komputer, TV).
7.Być konsekwentnym w swoim postępowaniu (równość kar i nagród).
8.Wyznaczać granice: co wolno, a czego nie.
9.Spędzać jak najwięcej czasu z dzieckiem oraz organizować atrakcyjnie czas wolny.
10.Wdrażać do obowiązków na miarę możliwości dziecka.
11.Unikać sytuacji konfliktowych przy dziecku (awantur, kłótni rodzinnych).
12.Jak najczęściej okazywać uczucie miłości do dziecka.
13.Utrzymywać stały (systematyczny) kontakt ze szkołą.
14.Przyjąć wspólny z nauczycielami kierunek oddziaływań na dziecko.

Pamiętaj!

Jeśli kochasz dziecko, nie pozwalaj mu na wszystko!

Opracował: Zespół Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Dziwnowie.
Pedagog szkolny Z. Herezo – Kaznowska,
A. Pelasik, E. Trzebińska
Dziwnów, 22 XI 2007

Dbamy o zdrowie

„Recepta na zdrowie” – pod takim hasłem, 19 listopada, dla uczniów klas I-III zostało zorganizowane spotkanie, którego celem była promocja zdrowego stylu życia. Koło teatralne kl. I-III przedstawiło inscenizację pt. „Brudas i kotki” przygotowaną pod kierunkiem p. Anny Krzewiny- Pelasik a uczniowie z  klasy I „a” zaśpiewały piosenkę „Kot się myje”. Dzieci obejrzały też multimedialną prezentację, która przypomniała im o podziale warzyw i owoców na 5 grup kolorystycznych i przedstawiła główne czynniki warunkujące zachowanie zdrowia. Uczestnicy spotkania zaśpiewali wspólnie piosenki tematycznie związane  z higieną  i zdrowym odżywianiem. Główną atrakcją zajęć był Las zdrowia, obraz pełen warzyw, owoców i przyborów toaletowych, który powstał przy współudziale naszych uczniów.
W trakcie imprezy wręczono nagrodę, przyznaną naszej uczennicy Natalii Kościołowskiej z kl. III „a”, za zajęcie trzeciego miejsca w wojewódzkim konkursie plastycznym „Drugie śniadanie w szkole” . Organizatorem tego konkursu był Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Zajęcia dotyczące promocji zdrowia i zdrowego stylu życia realizowane są w naszej szkole cyklicznie w ciągu całego roku. Głównym celem tych zajęć jest utrwalenie u naszych uczniów przyzwyczajeń i nawyków związanych z dbaniem o higienę i prawidłowym odżywianiem.
W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla klas  I-III „5 porcji warzyw i owoców”, który ma na celu uświadomić dzieciom i nam dorosłym, jakie korzyści wynikają ze spożywania owoców, warzyw i soków.
Bożena Dudka
/zespół szkolnej oświaty zdrowotnej/