Nauczyciele

Wykaz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dziwnowie                            w roku szkolnym 2020/2021

Monika Hołdyńska– dyrektor szkoły

Lp.

Imię i Nazwisko

1.       

Bieć Kamila

2.       

Bojzan Anna

3.       

Chrzanowska Dorota- świetlica

4.       

Dudka Bożena

5.       

Dzięcioł Agnieszka

6.       

Gliczyńska Iwona

7.       

Grela Sabina

8.       

Gutowski Rafał

9.       

Jabłonowska-Naumuk Beata

10.   

Janawa Małgorzata

11.   

Janawa Jerzy

12.   

Klimecka Elżbieta

13.   

Klimecka Renata

14.   

Kowalska Beata-urlop zdrowotny

15.   

Krzewina-Pelasik Anna

16.   

Łapka Renata

17.   

Milczarski Bogdan

18.   

Nieroda – Kowal Anna-urlop zdrowotny

19.   

Płosaj Norbert

20.   

Raźniecki Andrzej

21.   

Romańczyc Mirosława

22.   

Szumna Małgorzata

23.   

Szymańska Małgorzata

24.   

Tomczak Agnieszka

25.   

Trojak Agata

26.   

Trzebińska-Brzezińska Ewa

27.   

Wesołowska Anna

28.   

Winiarska Teresa

29.   

Włodarczyk Renata

30.   

Wojciechowska Katarzyna

 

Wykaz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dziwnowie                            w roku szkolnym 2019/2020

Monika Hołdyńska– dyrektor szkoły

 1. Bieć Kamila – język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 2. Bojzan Anna – język angielski
 3. Dudka Bożena – biblioteka
 4. Dzięcioł Agnieszka – religia, WŻR
 5. Gliczyńska Iwona – biologia, chemia, technika
 6. Grela Sabina – wychowanie fizyczne, plastyka,  świetlica
 7. Gutowski Rafał – świetlica, informatyka,  matematyka
 8. Jabłonowska-Naumuk Beata – zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne
 9. Janawa Małgorzata – pedagog, WŻR, doradztwo zawodowe
 10. Janawa Jerzy – wychowanie fizyczne, fizyka
 11. Klimecka Renata – nauczanie początkowe, muzyka
 12. Kowalska Beata – język angielski
 13. Krzewina-Pelasik Anna – nauczanie początkowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym
 14. Łapka Renata – język polski
 15. Nieroda-Kowal Anna – język niemiecki, informatyka
 16. Płosaj Norbert – matematyka, fizyka
 17. Raźniecki Andrzej – geografia
 18. Romańczyc Mirosława – nauczanie początkowe, informatyka, zajęcia artystyczne
 19. Szumna Małgorzata – nauczanie początkowe, etyka
 20. Chrzanowska Dorota – nauczanie początkowe
 21. Tomczak Agnieszka – wychowanie fizyczne, świetlica
 22. Trojak Agata – język polski, logopedia
 23. Trzebińska-Brzezińska Ewa – nauczanie początkowe, świetlica
 24. Wesołowska Anna – przyroda, matematyka, biologia
 25. Winiarska Teresa – religia, zajęcia rewalidacyjne
 26. Włodarczyk Renata – historia, język polski

Wykaz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dziwnowie                            w roku szkolnym 2018/2019

Monika Hołdyńska– dyrektor szkoły

 1. Bieć Kamila – język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 2. Bojzan Anna – język angielski
 3. Dudka Bożena – biblioteka
 4. Dzięcioł Agnieszka – religia, WŻR
 5. Gliczyńska Iwona – biologia, chemia, technika
 6. Grela Sabina – wychowanie fizyczne, świetlica
 7. Gutowski Rafał – świetlica, informatyka, biologia, przyroda, matematyka
 8. Jabłonowska-Naumuk Beata – zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne
 9. Janawa Małgorzata – pedagog, WŻR, doradztwo zawodowe
 10. Janawa Jerzy – wychowanie fizyczne, fizyka
 11. Klimecka Renata – nauczanie początkowe, muzyka
 12. Kowalska Beata – język angielski
 13. Krzewina-Pelasik Anna – nauczanie początkowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym
 14. Łapka Renata – język polski, historia
 15. Ławrynowicz-Wiśniewska Janina – matematyka
 16. Nieroda-Kowal Anna – język niemiecki, informatyka
 17. Płosaj Norbert – matematyka, fizyka
 18. Raźniecki Andrzej – geografia
 19. Romańczyc Mirosława – plastyka, informatyka, technika, zajęcia artystyczne
 20. Szumna Małgorzata – nauczanie początkowe, etyka
 21. Szymańska Małgorzata – nauczanie początkowe
 22. Tomczak Agnieszka – wychowanie fizyczne, świetlica
 23. Trojak Agata – język polski, logopedia
 24. Trzebińska-Brzezińska Ewa – nauczanie początkowe, biblioteka
 25. Wesołowska Anna – przyroda, matematyka, biologia
 26. Winiarska Teresa – religia, zajęcia rewalidacyjne
 27. Włodarczyk Renata – historia, WOS, język polski, etyka
 28. Wolniakowski August – wychowanie fizyczne, świetlica

 

Wykaz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dziwnowie                            w roku szkolnym 2016/2017

Brzozowska Barbara– dyrektor szkoły

Klasy I- III

1.Trzebińska- Brzezińska Ewa –edukacja wczesnoszkolna

2.Krzewina- Pelasik Anna– edukacja wczesnoszkolna

3.Szymańska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

4.Klimecka Renata– edukacja wczesnoszkolna, muzyka

 1. Małgorzata Szumna –   edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, etyka

Klasy IV- VI

 1. Bojzan Anna – język angielski
 2. Brzozowska Barbara–  język polski
 3. Dzięcioł Agnieszka – religia
 4. Dudka Bożena–  biblioteka
 5. Grela Sabina –  wychowanie fizyczne
 6. Gutowski Rafał –  przyroda, świetlica
 7. Herezo- Kaznowska Zdzisława– pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
 8. Jabłonowska- Naumuk Beata–  nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne indywidualne
 9. Kowalska Beata – język angielski
 10. Łapka Renata język polski, historia i społeczeństwo
 11. ŁawrynowiczWiśniewska Janina – matematyka
 12. Nieroda – Kowal Anna– język niemiecki
 13. Romańczyc Mirosława–  zajęcia komputerowe,  zajęcia techniczne,  plastyka
 14. Trojak Agata – język polski, zajęcia logopedyczne
 15. Wesołowska Anna– przyroda, matematyka
 16. Winiarska Teresa – religia, zajęcia kompensacyjno- korekcyjne
 17. Wolniakowski August – wychowanie fizyczne, świetlica

 Wykaz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dziwnowie                            

w roku szkolnym 2015/2016

Brzozowska Barbara– dyrektor szkoły

Klasy I- III
1.Trzebińska- Brzezińska Ewa –edukacja wczesnoszkolna

2.Krzewina- Pelasik Anna edukacja wczesnoszkolna , zajęcia rewalidacyjne

3.Milczarek Ewa – edukacja wczesnoszkolna, plastyka

4.Szymańska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

5.Klimecka Renata– edukacja wczesnoszkolna, muzyka

6. Małgorzata Szumna –   edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, zajęcia z etyki

7. Romańczyc Mirosława–  edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe,  zajęcia techniczne,  BRD

Klasy IV- VI
1. Brzozowska Barbara  język polski

2. Anna Nieroda – Kowal– język niemiecki

4. Dzięcioł Agnieszka – religia

5. Grela Sabina –  wychowanie fizyczne

6. Jabłonowska- Naumuk Beata–  nauczanie indywidualne- pedagogika specjalna, kierowniczka  świetlicy

7. Łapka Renata język polski, historia i społeczeństwo

8. ŁawrynowiczWiśniewska Janina – matematyka

9. Trojak Agata – język polski, zajęcia logopedyczne

10. Wesołowska Anna– przyroda, matematyka

11. Winiarska Teresa – religia, zajęcia kompensacyjno- korekcyjne

12. Wolniakowski August – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

13. Dudka Bożena–  biblioteka

14. Herezo- Kaznowska Zdzisława– pedagog, wychowanie do życia w rodzinie

16.Beata Kowalska– język angielski

17.Gutowski  Rafał –  przyroda, matematyka

18. Bojzan Anna – język angielski