Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły: mgr inż. Monika Hołdyńska

Szkoła Podstawowa w Dziwnowie
Adres:
Mickiewicza 27
72-420 Dziwnów
Zachodniopomorskie
Telefon:     91 38 13 579
http://www.sp.dziwnow.pl

e-mail: sp@dziwnow.pl

Sekretariat

email:   sp@dziwnow.pl

Organ prowadzący szkołę: Gmina Dziwnów.

Siedzibą organu prowadzącego jest Urząd Miejski, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów.

email: um@dziwnow.pl

www: www.dziwnow.pl

91 32 75 163 – Sekretariat Burmistrza Dziwnowa

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty

  1. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl

tel. 91-442-75-00