Osiągnięcia

DOROBEK I OSIĄGNIĘCIA SP W DZIWNOWIE W LATACH 1989-2010

DYDAKTYKA:
– osiągnięcia uczniów w konkursach wiedzy na szczeblu województwa:
w latach 1989-2007 16 finalistów i 4 laureatów wielu konkursów – j. polskiego, chemicznego, matematycznego, wiedzy technicznej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, geograficznego, humanistycznego, j. niemieckiego i konkursu wiedzy morskiej,
– osiągnięcia sportowe – m.in. w 1995 r. zwycięstwo gminy w Sportowym Turnieju Miast i Gmin w woj. zachodnio-pomorskim dzięki zaangażowaniu sportowemu uczniów SP,
– duża liczba nauczycieli dyplomowanych w szkole/ 17 nauczycieli /,
– wysoka ocena szkoły otrzymana w wyniku wizytacji przeprowadzonej przez KO w 2001 r.
– osiąganie bardzo dobrych wyników w województwie, najlepszych w powiecie z zewnętrznych sprawdzianów przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
– dużo programów autorskich opracowanych przez nauczycieli SP,
– debata powiatowa z udziałem Kuratora Oświaty, poświęcona jakości w edukacji, przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Dziwnowie, szkole, która zdobywa wysokie wyniki w nauce,
– prezentacja w ramach ogólnopolskiego sympozjum glottodydaktyki, nowatorskich metod nauczania,
– bardzo dobry wynik szkoły w ogólnopolskim sprawdzianie szóstoklasistów (2007/08) -opis dydaktyczny tzw. wysoki,
– tytuł laureata w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2008,
– wysoka ocena szkoły w czasie wizytacji (2008/09) -100% wykonalności zadań,
– ogólnopolskie sukcesy wokalne uczennicy klasy I.

WYCHOWANIE:
organizowanie imprez, przedsięwzięć, programów profilaktycznych, projektów o charakterze szkolnym  i środowiskowym, cieszących się uznaniem społeczności lokalnej:
– I Gminny Sejmik Jestem wolny od nałogów, I Powiatowy Sejmik Samorządów Szkolnych,
– Dzień Integracji Europejskiej, Sukienka z papierka pod cukierka,
– Nasza mała i wielka ojczyzna, W świecie baśni,
– Łączą nas małe ojczyzny regiony i euroregiony, Korzenie mojej rodziny,
– W świecie mitów, Najmłodsze miasto w Unii Europejskiej,
–  Moje miasto, wieś i gmina, Festiwal Nauki,
–  Młode talenty na start, Światowy Dzień Pluszowego Misia,
–  Dzień Ziemi, Drzewo źródłem życia,
– Obchody Światowego Dnia Zdrowia,
– Cała Polska czyta dzieciom,
– Nauczyciele – Dzieciom, Uczniowie przeciwko agresji,
– polsko-niemieckie seminarium Nasze małe ojczyzny,
– zdobycie II miejsca w kraju i otrzymanie tytułu Szkoła na 102 w kształtowaniu postaw proekologicznych,
– współpraca ze szkołami Unii Europejskiej w ramach programu Sokrates – za realizację bardzo dobrego europejskiego programu szkoła otrzymała dyplom przyznany przez Narodową Agencję Programu Sokrates- Comenius w Warszawie i magazyn Eurofakty / jeden z czterech najlepszych projektów w Polsce spośród 500 projektów / zaproszenie i wyjazd trzech uczniów do Brukseli/,
– opracowanie monografii szkoły z okazji 50-lecia powstania,
– organizacja kwesty na nagrobek dla I kierownika SP w Dziwnowie pani Anny Piotrowskiej,
– zdobycie certyfikatu Szkoła z klasą – ogólnopolski program,
– 60-lecie szkoły
– 40-lecie ufundowania sztandaru
– zdobycie certyfikatu Bezpieczna szkoły,
– zdobywanie pierwszych miejsc w województwie i kraju we współzawodnictwie sezonowych schronisk młodzieżowych, list gratulacyjny, min. od Kuratora Oświaty Macieja Kopcia,
– działalność pozalekcyjna, szczególnie koła teatralnego, zespołu wokalnego- zdobywanie pierwszych miejsc na przeglądach pozaszkolnych, uznanie środowiska,
– inscenizacja uczniów z okazji Dnia Olimpijczyka
– coroczny festyn Bezpieczne wakacje,
– I Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły
– Cykl imprez promujących zdrowy styl życia:
– Żyj zdrowo i kolorowo,
– Urodziny marchewki
– dzień firmowej koszulki
– Pijmy mleko
– Trzymaj formę
– Na tropie zdrowia i urody
– Tydzień Dla Zdrowia
– Owoce w szkole

BAZA SZKOŁY:
– nowe urządzenie wszystkich pracowni szkolnych,
– rozbudowa szkoły / obecne gimnazjum /,
– całkowita modernizacja kotłowni szkolnej,
– zarabianie w okresie sezonu / prowadzenie schroniska sezonowego /, z którego dochód w pierwszych latach działalności był przeznaczony na potrzeby szkoły
– modernizacja wszystkich sanitariatów na terenie szkoły, wy-miana okien,
– otrzymanie pracowni komputerowej w 1998 r.,
– ocieplenie i wykonanie nowej elewacji szkoły,
– otrzymanie pracowni multimedialnej do biblioteki w 2006 r.,
– przyznanie nowej pracowni komputerowej na 2007 r.,
– oddanie nowego gabinetu pielęgniarki szkolnej
– systematyczne wzbogacenie szkoły o nowe pomoce, meble
– nowy gabinet do zajęć logopedycznych,
– nowe urządzenie dyżurki szkolnej,
– powstanie nowej klasopracowni dla klas I-III,