Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019-2020

OGŁOSZENIE

 

Zapisy uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Dziwnowie, odbędą się w terminie od 01.02 do 28.02.2019 r.   w sekretariacie szkoły.                                                                               

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie:

  1. zgłoszenia – (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)
  2. wniosku – (dotyczy dzieci  spoza obwodu).

Dokumenty potrzebne przy zapisaniu uczniów:

odpis aktu urodzenia, zdjęcie ucznia  i dowód osobisty rodzica.

Rekrutacja-Zarządzenie Burmistrza

Rekrutacja-Załącznik NR 2 do Zarządzenia Burmistrza

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ

Wniosek przyjęcia ucznia do szkoły spoza Gminy Dziwnów

Zgłoszenie przyjęcia ucznia do szkoły z Gminy Dziwnów

Fluoryzacja

W szkole w ramach Programu Profilaktyki Próchnicy zębów odbywa się mycie zębów preparatem FLUORU u dzieci w kl. I-VI.

TERMINY:

27.09.2017r

08.11.2017r

20.12.2017.

31.01.2018r

14.03.2018r

25.04.2018r

Proszę o zakupienie i oznaczenie szczoteczek do mycia zębów, które pozostaną w szkole na czas fluoryzacji.

Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na fluoryzację u swojego dziecka proszę o pisemną krótką informację.

 

Nie wyrażam zgody na udział  we fluoryzacji mojego dziecka…………………………………………..

w roku szkolnym 2017/2018.

Data…………………………………..                         …………………………………………………….

                                                                               Podpis rodziców/ opiekunów

 

Turniej piłki ręcznej

W najbliższą sobotę nasze dziewczyny uczestniczyć będą  w Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt  o Puchar Wójta Gminy Świerzno . Będziemy rywalizować z pięcioma  zespołami . O wynikach poinformuję w przyszłym tygodniu.

Pozdrawiam August Wolniakowski.

Ogłoszenia- zapisy do klasy pierwszej

Zapisy uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Dziwnowie, odbędą się w terminie od 01.02,2018r. do 28.02.2018r.r. w sekretariacie szkoły.                                                                               

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie:

 1. zgłoszenia – ( dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

 2. wniosku – ( dotyczy dzieci  spoza obwodu).

Zgłoszenia lub wnioski można również pobrać ze strony szkoły – aktualności – informacje dla rodziców.  Dokumenty potrzebne przy zapisaniu uczniów :

odpis aktu urodzenia, zdjęcie ucznia i dowód osobisty rodzica.

 

Wniosek_przyjęcia_ucznia_do_szkoły-1

Zgłoszenie_przyjęcia_ucznia_do_szkoły

 

Informacja

26.10.2016r. odbyło się zebranie wyborcze do nowej Rady Rodziców.                                                     Nowy skład Rady:

Przewodnicząca- Iwona Malinowska

Zastępca-  Anna Beyer

Sekretarz-  Wioletta Zięba

Skarbnik-Monika Emeschajmer

Komisja rewizyjna-  Aleksandra Zajączkowska,  Patrycja Wrońska

Składka na Radę Rodziców, jak w latach ubiegłych – 40 zł na pierwsze dziecko i 20 zł na każde kolejne. Można wpłacać w dwóch ratach:

I rata do końca listopada,

II rata do końca lutego.

Wpłaty dokonujemy za pośrednictwem klasowych skarbników lub na konto Rady Rodziców

Numer konta:

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLINIE

08 9393 0000 0012 7824 2000 0010

Rada Rodziców

Dyrektor SP w Dziwnowie

ROZLICZENIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI R.R. ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

 ROZLICZENIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI R.R.

ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

SALDO POCZĄTKOWE

WPŁYWY:                                                         1965,59

1. KOMITET RODZICIELSKI                         2657,00 ZŁ

I   A   480,00                                             I   B   80,00

II  A  220,00                                             II  B  340,00

III A  300,00                                             III B  380,00

IV A                                                          IV B  220,00

V  A                                                          V  B  20,00

VI A  600,00

2. PROWIZJA PZU                                                    1652,40

3. STOISKO MARINA                                              1653,75

4.               ?

5. PIKNIK RODZINNY                                             850,00

6. ZUPA DZ DZ ORLIK                                             480,00

7. DOFINANSOWANIE KOMISJI

ALKOHOLOWEJ                                                    549,00

8. LODOWISKO                                                        477,00

9. ZDJĘCIA PROWIZJA                                         1.400,00

10. STOISKO BAL KARNAWAŁOWY                     408,50

11. SOŁECTWO DZIWNA                                         134,30

————-

WPŁYWY RAZEM                                                 10.461,95 ZŁ

WYDATKI

1. MARINA                                                                 546,04

2. ŚWIĘTY MIKOŁAJ                                                2492,30

3. KARNAWAŁ DJ                                                     500,00

4. OŚWIETLENIE SZKOŁA-

-DEKORACJA ŚWIĄTECZNA                                  128,04

5. WAFELKI „CZARUŚ” KARNAWAŁ                  158,40

6. KOMISJA ANTYALKOHOLOWA                         600,00

7. KONKURS (KL. I-III) OPŁATA                            105,00

8. WIELKANOCNY ZAJĄC                                        408,69

9. POKAZ TALENTÓW-

„ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE”                                      119,78

10. CUKIERKI „JULIANOWO-TUWIMOWO”        169,92

11. DZIEŃ MISIA                                                               112,30

12. ARTYKUŁY SZKOLNE                                            348,94

13. NAPOJE,  WODY- BAL KARNAWAŁOWY         58,00

14. STATUETKI SOWY                                                      95,00

15. SŁONECZNY TURNIEJ TAŃCA FOCUS           200,00

16. DYREKCJA

– NA NAGRODY NA ZAKOŃCZENIE ROKU        200,00

17. STATUETKI SOWY                                                 583,00

18. KÓŁKO TEATRALNE                                              53,00

19. BALONY I WĘGIEL-

– PIKNIK RODZINNY                                                  94,50

20. TABLO DLA KL. VI                                                 598,00

21. PANI KLIMECKA                                                    100,00

22. PANI DUDKA                                                           100,00

23. PIKNIK DJ                                                                  700,00

24. OTWARCIE LODOWISKA                                    103,40

25. WINO NA OTWARCIE LODOWISKA                300,00

26. PARASOLKI PIKNIK RODZINNY                         49,00

————

WYDATKI RAZEM                                          8923,31 ZŁ

 

SALDO NA KONIEC ROKU 2013/2014          10.461,95

                                                                                     + 1.965,59

                                                                                      –  8923,31

                                                                                     —————

                                                                                    3.504,23

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

 1.ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 1 września 2014 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA   22 – 31 grudnia 2014 r.

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

3. FERIE ZIMOWE  19 stycznia  – 1 lutego 2015 r.

4. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA   2 – 7 kwietnia 2015 r.

5. ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH    26 czerwca 2015 r.

6. FERIE LETNIE  27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dodatkowymi dniami wolnymi     od zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym są:

  1. 10.11.2014 r. – ( poniedziałek przed Świętem Niepodległości )
  2. 02.01.2015 r. – (piątek)
  3. 05.01.2015 r. – (poniedziałek przed Świętem Trzech Króli)
  4. 4. 01.04.2015 r. – (środa) – sprawdzian
  5. 05.06.2015 r. –  (piątek po Święcie Bożego Ciała)

W tych dniach uczniowie mają możliwość skorzystania z zajęć wychowawczo – opiekuńczych i zajęć świetlicowych.

DNI OTWARTE SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami .
WTOREK –  16:00 – 17:30

21.10.2014r.
18.11.2014r.
16.12.2014r.

 24.02.2015r.  

24.03.2015r.  

28.04.2015r.  

26.05.2015r.