Ciekawa historia…

Powiększ obraz

Uczniowie bardzo chętnie, aktywnie i systematycznie uczestniczą w kole historycznym, dzięki   tematyce oraz metodom aktywizującym i nagradzaniu ich ocenami celującymi, w wadze 2 (każdorazowo). Dodatkowe oceny nie umożliwiają podwyższenie oceny,  w sposób spektakularny, ale pomagają uczniom, w zdobywaniu ocen cząstkowych, dzięki którym można uzupełnić brakujące procenty, do wyższej oceny śródrocznej/rocznej. 

Metoda nagradzania, sprawdzona wśród dorosłych, sprawdza się także wśród dzieci, czyli za dodatkową pracę należy się dodatkowe wynagrodzenie. Efekt końcowy ten sam, co u osób dorosłych, większa chęć do pracy, a co za tym idzie dodatkowa wiedza ogólna-nie tylko z historii. Dodatkowy bonus, to wspólnie spędzony czas,  w okresie pandemii, utrwalanie nawyków związanych z dystansem (zajęcia prowadzone są na korytarzu, dzieci siedzą po turecku na podłodze, zmieniają pozycję  wielogodzinnego siedzenia na krześle, ci którzy mają ochotę leżą, z głową na plecaku. Najważniejsze jest to, że jesteśmy razem, odpoczywamy i uczymy się, uśmiechamy się do siebie, rozmawiamy ze sobą. Tematyka jest starannie dobierana na każde spotkanie, w związku z chęcią pokazania, że historia, to nie tylko wojna. Ważne są także sugestie samych uczestników zajęć, którzy często nakierowują nauczyciela na temat, który ich zdaniem jest ciekawy, a niestety ze względu na podstawę programową, jak również niewielką ilość lekcji historii, pomijany,  w podręcznikach szkolnych. Nauka, zabawa, wynagrodzenie, te trzy sprawy można pogodzić. Niekonwencjonalne, ale zgodne z zasadami pedagogiki oraz andragogiki i elementami psychologii- to sposób na ciekawe koło historyczne.

 Mimo pandemii, a być może dzięki pandemii, spotykamy się w dużym gronie. Dziękuję za liczne przybycia na moje zajęcia i zapraszam na kolejne.

                   prowadząca koło historyczne Renata Włodarczyk/Kronia