Realizacja projektu powoli dobiega końca.

Powiększ obraz

Projekt Pamiątka z mojego dzieciństwa powoli dobiega końca. Uczniowie, którzy biorą w nim udział, czyli Ci którzy oddali swoje prace,  do dnia dzisiejszego to: Karolina Kosmała i Lena Kilianek z klasy 5b, Mateusz Około- Kułak z klasy 5a, Szymon Około-Kułak z klasy 6a, Maksymilian Nowak z klasy 7a oraz Piotr Kaczmarek z klasy 8b.

Nadal, zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi realizacji projektu, można przynosić prace do szkoły. Aby docenić Waszą dodatkową pracę, każdy z uczestników otrzymał ocenę celującą z historii,  w kategorii udział w projekcie. Wasze prace Drodzy Uczniowie pięknie prezentują się na tablicy wykonanej  z sosnowego drewna, na korytarzu, przy gabinecie historii. Czekam na kolejne prace, gdyż wiem, że są jeszcze uczniowie, którzy chcą uczestniczyć w projekcie, w którym odwołujecie się do swojej przeszłości, czyli historii.

  koordynator projektu Renata Włodarczyk