Rozpoczęcie realizacji projektu „Pamiątka z mojego dzieciństwa”.

Ramy czasowe projektu (30.10.21r.-30.11.21r.).

CELE PROJEKTU:

• dzielenie się wiedzą, na temat pamiątek, czyli także źródeł historycznych,

• nawiązanie relacji uczniów z członkami rodziny,

• kształtowanie postawy szacunku dla przedmiotów ważnych, z punktu widzenia własnej historii,

• rozbudzanie poczucia przynależności do rodziny,

• kształtowanie umiejętności pracy samodzielnej,

• przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji na temat  pamiątek, doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji;

• poszerzanie wyobraźni twórczej ucznia;

• rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych.

 Praca dedykowana jest tylko i wyłącznie osobom zainteresowanym, które chcą i mogą poświęcić czas wolny, na dodatkową pracę.

Drodzy Uczniowie! Każdy z Was ma prawo, ale nie obowiązek, do wzięcia udziału w projekcie, który ze względu na obostrzenia  związane z pandemią, obowiązujące do września 2022r. ,przeprowadzony zostanie w formie umożliwiającej jego realizację. Zatem nie przynosimy pamiątek do szkoły, a jedynie wykonujemy plakat, na którym obowiązkowo musi znaleźć się zdjęcie pamiątki (liczba pojedyncza) oraz krótkie opowiadanie dotyczące tegoż przedmiotu.  Plakaty należy wykonać ręcznie, tak abym wiedziała, że jest to Wasza, samodzielna praca i dostarczamy je osobiście do koordynatora projektu.  Nie każdy musi mieć ładne pismo, ale każdy ma obowiązek starannego, czytelnego pisania, będącego dowodem wkładu pracy, w projekt. Celem wykonania plakatu, bez wykorzystania technologii komputerowej, jest także ograniczanie konieczności pracy z komputerem (zgodnie z zaleceniami ministerialnymi).

 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest :

  1. oddanie pracy w wyznaczonym terminie,
  2. wykonanie pracy samodzielnie (tekst należy napisać własnoręcznie),
  3. plakat musi odnosić się do tematu, czyli dotyczyć  wybranej przez ucznia, jednej  pamiątki ze swojego dzieciństwa,
  4. plakat musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora, musi także zawierać  bezwzględnie-zdjęcie pamiątki.

Za oddanie plakatu  każdy uczeń otrzyma ocenę celującą z historii, w kategorii udział
w projekcie. Dodatkowo otrzyma także pochwałę i jeśli zdobędzie miejsce na podium, dodatkową ocenę celującą.

Istnieje także możliwość wpisania uczestniczenia w  projekcie, na świadectwie, w przypadku uczniów klas ósmych.

          koordynator projektu Renata Włodarczyk