Samorząd Uczniowski

Z przyjemnością informuję, że po komisyjnym zliczeniu głosów (komisja w składzie: Oliwia Zych i Lena Dąbkowska) przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, na rok szkolny 2021/2022 został wybrany,  większością głosów- uczeń klasy 4a –Karol Wesołowski, zastępcą Bartosz Dymerski. Osoby, na które oddano kolejno największą ilość głosów to: Lena Dąbkowska, Maciej Kilianek, Tymoteusz Zaręba.


Niniejszym ogłaszam, iż wymienieni uczniowie stanowią skład SU, w bieżącym roku szkolnym.
  opiekun samorządu Uczniowskiego Renata Włodarczyk