OGŁOSZENIE

Zapisy uczniów do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej w Dziwnowie, odbędą się w terminie   od 01.02 do 26.02.2021 r.              

 Dokumentacja do wypełnienia dostępna jest na stronie  szkoły: www.sp.dziwnow.pl w zakładce aktualności  dla rodziców.                                                                         

 Wypełnione dokumenty prosimy przesyłać drogą elektroniczną: sp@dziwnow.pl    lub w formie papierowej (zamkniętej kopercie z dopiskiem sekretariat) dostarczonej do szkoły (skrzynka pocztowa znajdującej się przy wejściu  do szkoły).

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie:                                      

 1. zgłoszenia – (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)             

 2. wniosku – (dotyczy dzieci  spoza obwodu).