Zakończenie realizacji projektu „Pamiątka z mojego dzieciństwa”.

Powiększ obraz

Przewidziana została także nagroda główna dla zwycięzcy, czyli osoby, której plakat pozwolił na zdobycie maksymalnej liczby punktów i jednocześnie jest najbardziej oryginalny.

Bardzo dziękuję wszystkim jego  uczestnikom, za poświęcony czas oraz zaangażowanie, a tym samym wykorzystanie możliwości zdobycia oceny dodatkowej z historii.

Jednocześnie  z wielką przyjemnością ogłaszam, że równorzędnie pierwsze miejsce zdobywają: Szymon Około-Kułak (kl. Va) oraz Amelia Janiszewska(kl.IVb).

Podziękowania i pochwały dla uczniów (także te na Librusie):

  klasa 4a Mateusz Około-Kułak i  Marcel Strzałkowski

  klasa 4b Lena Borzęcka, Amelia Janiszewska, Izabela Tomaszewska, Kacper Woryta, Lena Kilianek i Magdalena Sadowska.

 klasa 5a Mateusz Około-Kułak i Aleksander Szadkowski

klasa 6b  Aleksander Stanisławowski i Wojciech Katarzyński

Kryteria oceny plakatów biorących udział w realizacji projektu „Pamiątka z mojego dzieciństwa”.

  1. Zgodność treści plakatu z problematyką projektu. (2pkt.)
  2. Oryginalność pomysłu. (3pkt.)
  3. Opis do zdjęcia (ilość szczegółów, odwołań do historii przedmiotu, przekazanie emocji związanych z pamiątką, poprawna ortografia i interpunkcja). (3pkt.)
  4. Estetyka wykonania plakatu. (2pkt.)
  5. Samodzielność wykonania plakatu. (2pkt.)
  6. Właściwe wykorzystanie formy przekazu jaką jest plakat, czyli odpowiednie proporcje pomiędzy prezentowanym zdjęciem a tekstem. (2pkt.)

    koordynator projektu Renata Włodarczyk/Kronia