„Mała książka – wielki człowiek”,

Powiększ obraz

taki tytuł nosi społeczna kampania czytelnicza Instytutu Książki, finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W ramach tej kampanii, każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał książkę pt. „Pierwsze abecadło”, broszurę dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni…” oraz plakat z alfabetem.