Podziękowanie

i wyrazy uznania dla Uczniów i ich Rodziców, za wybitne prace, będące zadaniem domowym. Szkolny korytarz żyje Waszą historią.

     Renata Włodarczyk