FLUORYZACJA W roku szkolnym 2020/2021 w KL. I-VI

Fluoryzacja zębów polega na wykonaniu 6 razy co 6 tygodni zabiegu mycia zębów preparatem fluoru ELMEX żel.
Zalecane jest używanie szczoteczek jednorazowych dla dzieci.
Koszt 1 szczoteczki to 0,39 zł x6 = 2,34 zł (szczoteczki zostaną  zakupione hurtowo).

Dzieci pieniądze wpłacają do wychowawców klas.

Mycie zębów przeprowadzone będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Terminy :

19-21.10.2020r

23-25.11.2020r

11-13.01.2021r

22-24.02.2021r

12-14.o4.2021r

24-26.05.2021r

Jeżeli rodzic nie wyraża zgody, aby jego dziecko brało udział we fluoryzacji, proszę o pisemną   informację dla pielęgniarki szkolnej.

 Pielęgniarka Anna Gawłowicz