Informacja dotycząca wyborów SU.

W piątek 25 września  2020r. spotkali się członkowie ubiegłorocznego Samorządu Uczniowskiego, w celu ustalenia planu działania SU, wyznaczenia terminów oraz przydzielenia zadań, na rok szkolny 2020/2021.

Wybory nowego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego  Pułku Piechoty  w Dziwnowie zostały przewidziane na dzień 6 października 2020r.

Wyznaczeni uczniowie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa określonych w związku z pandemią, będą rozdawać karty wyborcze w rękawiczkach,  uczniom siedzącym w ławkach, a następnie udostępnią urnę wyborczą, w celu zebrania wypełnionych kart do głosowania.

Uczniowie przeprowadzający wybory do SU będą wchodzili do klas na godzinie wychowawczej, w następującej kolejności: klasa 4a, klasa 4b, klasa 5a, klasa 6a, klasa 6b, klasa 7a, klasa 7b, klasa 8a, klasa 8b.

          opiekun SU Renata Włodarczyk