Projekt historyczny pt. „Pamiątka z mojego dzieciństwa”.

Realizacja projektu od 2 września 2020r. do 31 października 2020r.

Cel projektu: Nabywanie umiejętności eksploracji historycznej.

W roku szkolnym 2020/2021, ze względu na obostrzenia sanitarne, w związku z pandemią, realizacja projektu odbędzie się  w sposób następujący:

  1. w projekcie uczestniczą uczniowie dobrowolnie,
  2. jest to dodatkowa praca (nieobowiązkowa), za którą każdy uczestnik otrzyma co najmniej ocenę bardzo dobrą z historii,
  3. praca, w formie plakatu (wielkość A-4 lub A-3) (bardzo ważne, aby plakaty nie były większe),
  4. plakat nie może być przekazany nauczycielowi  w formie multimedialnej, należy oddać pracę gotową do odbycia kwarantanny, a następnie, za zgodą ucznia, do zaprezentowania jej na tablicy szkolnej,
  5. najciekawsze plakaty zostaną nagrodzone oprócz oceny za przystąpienie do projektu,  dodatkowymi ocenami oraz ich zdjęcia zostaną zamieszczone na szkolnej stronie szkoły,
  6. plakat powinien zawierać szczegółowy opis wybranej przez ucznia, jednej pamiątki
    z dzieciństwa, lub kilka zdjęć tejże pamiątki, ważne aby pamiątka była jedna (zdjęć może być więcej),
  7. plakat powinien być estetycznie i czytelnie podpisany, w prawym, dolnym rogu kartki,
  8. prace można oddawać do 31 października 2020r. do pani Renaty Włodarczyk

                               koordynator projektu Renata Włodarczyk/Kronia