Rodzice klas pierwszych

Informacja dla rodziców przyszłych klas I w roku szkolnym 2020/2021

Komisja Rekrutacyjna dokonała podziału uczniów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2020/2021 na dwa oddziały.
Rodzice chcąc uzyskać informacje prosimy o kontakt telefoniczny
91 38 13 579
do sekretariatu od dnia 21.08.2020 r. w godzinach od 10:00 do 12:00