Miszmasz, czyli kogiel-mogiel.

Koronawirus pokrzyżował, niektóre plany. Jednak mimo wszystko zdalnie można było dokończyć realizację już rozpoczętych lub zaplanowanych działań W drugim semestrze  roku szkolnego 2019/2020 udało się, mimo pandemii COVID-19, zrealizować trzy projekty i przeprowadzić jeden konkurs.

Realizacja pierwszego projektu  rozpoczęła się   we wrześniu 2019r., a zakończyła  w marcu 2020r. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy IV-ej, jedynej i niepowtarzalnej w naszej szkole. „Bieg po zdrowie” (tytuł projektu) realizowany był na godzinach  wychowawczych. Jego celem była profilaktyka uzależnienia jakim jest nikotynizm. Drugi projekt pt. „Szkolne muzeum” realizowany był od września 2019r.  do lutego  2020r. i zakończył się zmianą eksponatów wraz z opisem,  w szkolnej gablocie. Flakony po perfumach otrzymały swoje drugie życie i przypomniały, że zapach rządzi światem.  Realizacja trzeciego projektu trwała od stycznia 2020r. do kwietnia 2020r. Kolejna edycja „Źródeł historycznych w moim domu”(bo o tym projekcie mowa) pozwoliła, zainteresowanym uczniom, pochwalić się skarbami, przedmiotami z duszą, jakie odnaleźli w swoich domach.

Udało się także w zdalnie przeprowadzić  konkurs historyczny, w klasie IV a pt. „Historia mojego przyjaciela”. Niecodzienny charakter konkursu, nieco wymuszony przez niecodzienną sytuację, pozwolił jednak zaangażować uczniów do dodatkowej, nieobowiązkowej pracy. Aż dziewięcioro uczniów z dwudziestu dwóch, wzięło udział w zdalnym konkursie.

Wszystkim uczniom oraz osobom, kute w jakikolwiek sposób angażowały się w prace na rzecz historii, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że zdalne nauczanie oraz realizowanie projektów i konkursów na dobre odejdzie do lamusa.                       

Renata Włodarczyk/Kronia