Problemy współczesnego świata.

Powiększ obraz

  Jednym z ostatnich tematów lekcji wiedzy o społeczeństwie, w roku szkolnym 2019/2020, były  problemy współczesnego świata. Uczniowie klasy ósmej mieli za zadanie, w formie schematu, tabelki lub innej, krótkiej formy przekazu, przedstawić trudne zagadnienia, tym samym wskazując jak wiele problemów dotyka nas współcześnie. Większość uczniów wykonała zadanie w sposób ciekawy, staranny, a co za tym idzie będący przypomnieniem, iż w okresie pandemii nie tylko koronawirus jest czymś, z czym ludzie borykają się na całym świecie.

                 Renata Włodarczyk