PRL wciąż żywy.

Każdy okres w historii  może być ciekawy. Zależy to od kilku czynników. Po pierwsze, czy jest w nas wystarczająco dużo z poszukiwacza. Po drugie,  czy lubimy poznawać historię i po trzecie zależy to od indywidualnych zainteresowań. Dlatego też, to co dla jednych jest powodem do samodzielnego odkrywania, poszukiwania źródeł, dla drugiego może okazać się czymś nieciekawym, niewartym „zachodu”.

Osoby, które przesłały prezentacje multimedialne dotyczące okresu PRL-u, pokazały, że  mają w sobie gen poszukiwacza, lubią poznawać historię i zaciekawił ich czas, gdy życie było bardzo trudne, a patrząc z perspektywy, wręcz irracjonalne.

O tym jak było w powojennej Polsce, aż do 1989r. można pisać długo lub po prostu obejrzeć prezentacje uczniów. Każda z nich to krótka historia jakiegoś wycinka sfery życia, z tamtych czasów. Coraz bardziej odległych, a zatem i „egzotycznych”. Za przygotowanie  prezentacji multimedialnych dziękujemy uczniom ocenami z informatyki i historii. Zwracamy uwagę, iż mogą być one różne, gdyż pod innym kątem prace oceniał pan Rafał Gutowski (uczący informatyki) i pod innym pani Renata Włodarczyk (ucząca historii). Mamy nadzieję, że jednak w obu tych przypadkach ,są one dla Was satysfakcjonujące.

Ponieważ jednak, przede wszystkim  były to prezentacje multimedialne, w których należało przy okazji dzielenia się wiedzą z historii, szczególnie  wykazać umiejętność posługiwania się technologią komputerową, dlatego też wyróżnione zostały dwie z nich: prezentacja Martyny Zięby z klasy 7 b i prezentacja Michała Szumnego z klasy 7 https://prezi.com/view/qOIVfgsRUbyPfTqIngjO/

Wymienionym uczniom gratulujemy, a pozostałym, którzy je przygotowali dziękujemy, za udział poświecony czas i kreatywność.

                       Rafał Gutowski i Renata Włodarczyk