Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej w Kamieniu Pomorskim

Drogi uczniu
Jeśli jesteś osobą wrażliwą na sztukę i muzykę, chcesz rozwinąć swój potencjał intelektualny i zainteresowania muzyczne to zapraszamy do nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kamieniu Pomorskim.

Drodzy rodzice
W szkole prowadzona jest nauka gry na: fortepianie, skrzypcach, altówce, akordeonie, gitarze, flecie poprzecznym i saksofonie. Lekcje gry prowadzone są indywidualnie, co daje możliwość dostosowania metod nauczania, przebiegu lekcji, a nawet wymagań dostosowanych do osobowości i możliwości danego dziecka. Zajęcia zbiorowe odbywają się w małych grupach. Nauka odbywa się w cyklu VI-letnim dla młodszych dzieci i IV-letnim dla dzieci starszych i młodzieży. Zaletą szkoły jest kameralność, czego efektem jest dobra i przyjazna atmosfera.

Zapraszamy dzieci i młodzież uzdolnioną muzycznie do nauki w naszej szkole. Wnioski o przyjęcie dostępne są na stronie szkoły: psmkamienpomorski.jimdofree.com
Wypełnione drogą mailową wnioski prosimy przesyłać na adres szkoły: psmkamienpoworski@wp.pl .