Koronawirus oczami ucznia.

Fragmenty prac uczniów dotyczą zadania domowego, którego temat brzmiał: Jaki wpływ Ty jako  odpowiedzialny, młody człowiek możesz mieć, na ograniczenie rozprzestrzeniania się  koronawirusa?
Zadaniem pracy domowej było nie tylko zmotywowanie  dzieci do pracy w domu, ale także min.  poszukiwanie konstruktywnych form spędzania czasu, w czasie kwarantanny.

Ze względu na RODO fragm. prac są anonimowe, natomiast wszyscy uczniowie zostali ocenieni.

Przesłane prezentacje multimedialne, ze względów praktycznych, zostaną zaprezentowane w szkole, po powrocie do nauki , w tradycyjnej jej formie.

Drodzy uczniowie jestem z Was dumna. Uważajcie na siebie!!!

p.Kronia