Lektury szkolne inaczej…

Powiększ obraz


Dzisiejszy apel to jeden z elementów projektu „Spotkania z mową ojczystą”, który realizujemy przez cały rok. Jest to działanie mające na celu popularyzację polskiej literatury i języka ojczystego w naszej szkole. Jest wyjątkowy ze względu na uczniowskie interpretacje utworów omawianych na lekcjach języka polskiego. Było kolorowo, lirycznie lub z humorem, twórczo i pomysłowo!


Klasa 4a zaprezentowała wiersz Jana Brzechwy ,,Na straganie’’ w wersji słowno- muzycznej. Uczniowie z klasy 5a przedstawili wiersz ,,Ptasie plotki’’ a z klasy 5b utwór ,,Kaczka dziwaczka’’ tego samego autora. Klasy szóste doceniły twórczość Ignacego Krasickiego w bajkach: ,,Przyjaciele’’- klasa 6a, ,,Czapla, ryby i rak’’- 6b. Klasy siódme postawiły na literaturę romantyczną i wybrały utwory wieszczów narodowych: ,,Świteziankę’’ A. Mickiewicza przedstawiła klasa 7a, natomiast fragmenty ,,Balladyny’’ J. Słowackiego klasa 7b
W czasie występów ujawniło się wiele talentów, co zostało dostrzeżone przez publiczność i nagrodzone gromkimi brawami. Sami aktorzy zaś dopytywali o możliwość kolejnej prezentacji…
Wcześniejsze formy realizacji projektu:
Jesienią odbyliśmy spotkania z poezją zostawiając po sobie ślad w postaci rymowanek i ilustracji jesiennych.
Tworzyliśmy też współczesne wersje baśni, legend i mitów oraz opowiadania. Pobudzając wyobraźnię wzbogacaliśmy słownik mowy ojczystej.
W styczniu odbył się szkolny etap konkursu recytatorskiego, a po sobotnich eliminacjach (7 marca) na szczeblu powiatowym dwie nasze uczennice- Lena Majewska z klasy drugiej i Patrycja Kędzierska z klasy szóstej dostały się (jako zwyciężczynie ) do finału wojewódzkiego.
Klasa ósma uczestniczyła w długofalowym konkursie poprawności językowej- czworo uczniów zdobyło tytuł laureata. Przed nami jeszcze konkurs na Mistrza Ortografii.
Nauczycielki języka polskiego