Świąteczna dekoracja.

Tuż przed 6 grudnia i klasową wycieczką, związaną z Mikołajkami, a przed klasową Wigilią, uczniowie pięknie udekorowali   gabinet historii. Bardzo im za to dziękuję. Stanęliście na wysokości zadania moje aniołki.

P.S. Dziękujemy naszemu panu Jarkowi Brońkowskiemu.

p.Kronia