Nasi uczniowie na gminnych obchodach Zaduszek Rybacko- Morskich

29 listopada odbyły się obchody Gminnych Zaduszek Rybacko- Morskich. W kościele św. Józefa modliliśmy się za rybaków z naszej gminy, którzy nie wrócili z morza, jak i za tych, którzy już odeszli z tej ziemi do życia wiecznego. Ks. Andrzej Miś na prośbę parafian obchody zorganizował w kościele św. Józefa. Po Mszy Św. ze względu na silny wiatr nie udaliśmy się na plażę, jak to było planowane, ale znicze przyniesione przez wiernych postawiliśmy pod krzyżem misyjnym, znajdującym się przy kościele. W tym dniu, w trzecią rocznicę śmierci wspominaliśmy w modlitwie także patrona naszej szkolnej drużyny harcerskiej kpt. Henryka Kończykowskiego ps. ,,Halicz”, harcerza i ,,Zośkowca”.

Przesłała Agnieszka Dzięcioł