Próba generalna.

Uczestnicy koła historycznego i aktorzy spektaklu  zatytułowanego „Daty,  które trzeba znać” zapraszają na przedstawienie,  w dniu 12 listopada 2019r.

9.10– klasy pierwsze i drugie
9.50– klasy trzecie i klasa czwarta
10.15– klasy piąte i szóste
10.45– klasy siódme i klasa ósma

opiekun koła historycznego Renata Włodarczyk/Kronia