Zaproszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziwnowie zaprasza byłych pracowników szkoły na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbędzie się 14.10.2019 r.
o godz. 1000 w Szkole Podstawowej.