Wymiana młodzieży w naszej szkole!

W dniach 16-20 września odbyła się polsko-niemiecka wymiana młodzieży. Uczniowie z zaprzyjaźnionej Szkoły Europejskiej w Werneuchen realizowali wraz z naszymi uczniami projekt: „Zasady zdrowego stylu życia”, który był dofinansowany przez Stowarzyszenie Polskich Gmin Euroregionu Pomerania, ze środków Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Celami przedsięwzięcia były pogłębienie znajomości języków obcych, rozwijanie u uczniów idei współpracy polsko-niemieckiej i wzajemnego porozumienia, wspieranie egzystencji obu krajów w UE, poznawanie kultury państw, przezwyciężenie istniejących stereotypów i uprzedzeń, poznanie zasad zdrowego stylu życia, stworzenie okazji do spotkań z rodowitymi użytkownikami języka i przez to autentycznej komunikacji, rozwijanie u uczniów kompetencji społecznych i medialnych. Zróżnicowany program wymiany gwarantował osiągnięcie tych założeń. Uczniowie z naszej i niemieckiej szkoły wspólnie brali udział m.in. w zajęciach lekcyjnych, biegu na orientację, wykonywaniu zdrowych kanapek, zajęciach sportowych przy muzyce, wycieczkach do Świnoujścia, Międzyzdrojów, Trzęsacza, Niechorza i Kamienia Pomorskiego.

Reasumując, nasza szkoła podstawowa dba o wszechstronny rozwój uczniów i przygotowuje ich do życia w zjednoczonej Europie.

Anna Nieroda-Kowal