Pozdrowienia

Pozdrowienia z wycieczki przesyłają klasy siódme i ósma.