„Historia jest ważna”.Konkurs.

W dniu 22 maja 2019r.,  21 uczniów Szkoły Podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie,  przystąpiło do szkolnego konkursu historycznego. Przewodnie hasło tegoż konkursu, to „Historia jest ważna”.

Głównymi celami konkursu było:
–    rozbudzanie zainteresowań historią, jako nauką ułatwiającą lepsze rozumienie  świata, ludzi i siebie,
–    poznawanie dziedzictwa kultury narodowej,
–    uczenie  współzawodnictwa,
–    kształcenie umiejętności historycznych,
–    kształtowanie postaw patriotycznych.

Wyniki konkursu.

   uczniowie klas czwartych:

I miejsce Wojciech Katarzyński

II miejsce Oliwia Zych

III miejsce Julia Maciszonek

uczniowie klas piątych:

I miejsce Aleksandra Kowal

II miejsce Maciej Kilianek

III miejsce Zuzanna Kapica

uczniowie klas szóstych:

I Miejsce Michał Szumny

II miejsce Martyna Zięba

III miejsce Fryderyka Balazs- Zeuschner

Za udział w konkursie dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu.

nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie Renata Włodarczyk/Kronia