Historia może być ciekawa.

W dniu 20 marca 2019r. sfinalizowany został projekt dotyczący „Źródeł historycznych w naszych domach”. Polegał on na dobrowolnym przystąpieniu do prezentacji prac, w różnych kategoriach: prezentacja w formie wystawy, prezentacja multimedialna,  plakat, itd. Projekt realizowało osiemnaścioro uczniów Szkoły Podstawowej,  im. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie.

Wszystkim uczniom, podczas uroczystego, apelu szkolnego,  zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy, a  zwycięzcom  nagrody. Każdy kto wziął udział, w projekcie,  otrzyma ocenę celującą  oraz pochwałę, za czynny udział w życiu szkoły.

W projekcie brali udział: Sandra Stria, Zuzanna Pociask, Sypiański Paweł, Eryk Tomczak, Jakub Gural, Bartosz Kulesza, Julia Kaniewska, Julia Maciszonek, Emilia Bieć, Wiktoria Szternal, Marta Kiersztyn, Piotr Wojtkiewicz, Wiktor Majnert, Małgorzata Stawińska, Michał Szumny, Piotr Kaczmarek, Aleksandra Kowal,  Olimpia Emeschajmer.

Bardzo dziękuję Wam za poświęcenie czasu wolnego, w służbie historii.

Nagrody zostały przyznane  w dwóch kategoriach wiekowych:

-grupa uczniów z klas IV- VI,

– grupa uczniów z klasach VII, VIII, klasy III-cie gimnazjalne.

Do zdobycia było 27pkt. , pod uwagę, komisja w składzie: p.Renata Włodarczyk, p. Iwona Gliczyńska i p. Kamila Bieć, brała zgodność pracy z tematem projektu, oryginalność i pomysłowość realizacji, wkład pracy własnej, ilość czasu poświęconego poszukiwaniu źródeł, ilość źródeł historycznych, sposób zaprezentowania pracy przez autora, ilość i jakość przekazywanych informacji w opisach (ustnych i pisemnych), ogólne wrażenie, profesjonalizm i zaangażowanie twórcy prezentacji,  zainteresowanie uczniów  przekazem prezentacji , wartość historyczna prezentowanych źródeł.

Wśród uczniów, młodszych klas,  pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Kowal (24pkt.), miejsce drugie Julia Maciszonek (22pkt.), natomiast miejsce trzecie Sandra Stria (21pkt.).

Wśród uczniów ,starszych klas, pierwsze miejsce zajęła Emilia Bieć (26pkt.), drugie miejsce Wiktoria Szternal (25pkt.), natomiast miejsce trzecie Zuzanna Pociask (22pkt.)

Ze względu na oryginalność pracy, w formie plakatu oraz tematykę, wyróżnienie otrzymała Julia Kaniewska.

W jaki sposób uczniowie zaprezentowali źródła historyczne można zobaczyć przyglądając się zdjęciom, które są namiastką tego, co działo się w naszej szkole, w związku z drugą edycja projektu.

Wszystkim uczniom bardzo dziękuję, za udział w kolejnym wydarzeniu dotyczącym historii.

nauczycielka historii Renata Włodarczyk/Kronia