Dzień Języka Ojczystego

W czwartek, 21 lutego, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto został ustanowione przez UNESCO, by podkreślić różnorodność językową i kulturową, z jaką mamy do czynienia w świecie. „Ojczyzną jest język” – to hasło tegorocznych obchodów tego święta w naszej szkole. Na wyjątkowej lekcji języka ojczystego, jaką był uroczysty apel szkolny, promowaliśmy poprawne posługiwanie się językiem polskim na co dzień, pielęgnowanie i szanowanie mowy ojczystej w każdej sytuacji.