Spotkanie z poezją JPII

Spotkanie z poezją Św. Jana Pawła II. ŚW. Jan Paweł II był niezwykłym człowiekiem. Wszystko co robił w swoim życiu, robił w sposób wyjątkowy. Był niedoścignionym wzorem w wielu dziedzinach i przestrzeniach życia. To duchowy autorytet, świadek Ewangelii, mistrz słowa, miłośnik sztuki, znawca kultury. Chcąc przypomnieć wielkie dzieło papieża zwłaszcza tym najmłodszym, którego w szczególny sposób jesteśmy spadkobiercami, w tym roku szkolnym 29.11.18 po raz kolejny w ramach Projektu poświęconemu Ojcu Świętemu odbyło się w klasach IV i VI spotkanie z Jego poezją. Uczniowie czytali wiersze, śpiewali piosenki religijne. Bardzo serdecznie dziękujemy uczniom- za waszą postawę i zaangażowanie.

Teresa Winiarska August Wolniakowski.