Ku chwale niepodległej Ojczyzny!

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018r. w sprawie szczególnych warunków , form i trybu wspierania przedsięwzięć, w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018r., w ramach programu wieloletniego „Niepodległa skłoniło panią dyrektor Monikę Hołdyńską, do złożenia wniosku,  o udzielenie wsparcia finansowego w bieżącym  roku, na realizację projektu obejmującego przygotowanie
i przeprowadzenie uroczystych obchodów setnej rocznicy odzyskania  niepodległości przez Polskę. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku udało się uzyskać dofinansowanie  przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i możliwe było zorganizowanie wycieczki tematycznie związanej z osiągnięciami II Rzeczypospolitej do Gdańska, Gdyni i na Hel. W trzydniowej lekcji historii uczestniczyło 34 uczniów.  W dniach od 17-stego do 19-stego października 2018r. udało nam się odwiedzić Muzeum Emigracji w Gdyni, które min. pokazuje jak ważne było powstanie portu w Gdyni, gdyż wolne Miasto Gdańsk,   twór okresu międzywojennego, nie dawało Polakom szansy na właściwy rozwój gospodarki morskiej. Polacy po odzyskaniu niepodległości, po stwierdzeniu, że Niemcy utrudniają korzystanie z portu w Gdańsku, postanowili stworzyć swój własny, niezależny port w Gdyni. Emigracja, z różnych oczywiście względów,  była  tylko jedną z możliwości korzystania, z nowego okna na świat. Kwitła przede wszystkim  gospodarka handlowa ,rodzącego się po 123 latach niewoli   państwa polskiego. Także w Gdyni, w porcie obejrzeliśmyDar Pomorza”, który obecnie jest zacumowany  i pełni funkcję muzeum oraz zwiedziliśmy okręt -muzeum ORP „Błyskawica”. Dużą atrakcją, dla naszej młodzieży, był rejs statkiem z Gdańska na Westerplatte, do którego dotarliśmy, aby oddać hołd obrońcom obrony wybrzeża. Z tego samego powodu pojechaliśmy do muzeum na Helu- Muzeum Obrony Wybrzeża, będącego jednym z trzech muzeów Helskiego Kompleksu Muzealnego.

Korzystając z okazji pobytu w Trójmieście,  odwiedziliśmy, ponadprogramowo, Żurawia-muzeum w drewnianym, średniowiecznym dźwigu portowym w Gdańsku. Pouczającą lekcją  okazało się także, w dużej mierze multimedialne , Europejskie Centrum Solidarności.         Ciekawostką „turystyczną”, a jednocześnie dowodem na prężne rozwijanie się Gdyni był  Sea Towers-  kompleks składający się z dwóch wieżowców, tym bardziej, że podobno jeden z apartamentów, w tymże wieżowcu należy do Kuby Wojewódzkiego. Taki plotkarski smaczek jest niezbędny podczas wycieczki, gdyż nie samymi poważnymi tematami człowiek żyje. Jednym słowem wycieczka była bardzo pouczająca, na pewno kształcąca postawę patriotyczną, a przy okazji udowadniająca, że młodzież naprawdę potrafi zachować się kulturalnie. Cenna, potrzebna lekcja historii, lekcja kultury, lekcja patriotyzmu, po prostu czas aktywności intelektualnej
i fizycznej, gdyż odwiedzenie tak wielu miejsc, w tak krótkim czasie wymaga niewątpliwie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Zachęcamy wszystkich do tego typu wypraw po wiedzę, której przed komputerem ani przed telewizorem zdobyć po prostu nie sposób.

(dziękujemy organizatorom wycieczki, pani Kindze Pelczar oraz panu Andrzejowi Gisickiemu)

Renata Włodarczyk- nauczycielka historii, w Szkole Podstawowej  w Dziwnowie.