Dbamy o zdrowie

Uczniowie klas II-III naszej szkoły przyłączyli się do realizacji programu edukacyjnego mającego na celu zwrócenie uwagi na problem prawidłowej i zbilansowanej diety już od najmłodszych lat. Program nosi tytuł „5 porcji zdrowia w szkole. Jego zadaniem jest poszerzenie wiedzy o prawidłowym żywieniu, o korzyściach wynikających ze spożywania warzyw i owoców oraz roli witamin i soli mineralnych w codziennej diecie młodego człowieka. Klasa III „a” uczestniczyła już w pierwszych zajęciach i rozpoczęła tworzenie wspólnego albumu o zdrowiu, pamięta także o zdrowym II śniadaniu.

B.Dudka