Konkurs

W tym roku szkolnym na lekcjach religii więcej czasu poświęciliśmy Stanisławowi Kostce, 18 – letniemu świętemu. A to wszystko z racji obchodzonego w Kościele w Polsce Roku Świętego Stanisława Kostki. Z tego też względu ogłosiliśmy dla chętnych konkurs wiedzy poświęcony Świętemu z Rostkowa. Konkurs wiedzy odbył się 2 października 2018r.

Do konkursu zgłosiło się 6 uczniów. Maksymalną ilość punktów i pierwsze miejsce zajęła Martyna Stasińska, której serdecznie gratulujemy! Następne miejsce należy do Piotra Kopcia a trzecie do Darii Szymańskiej. Naszych kochanych uczniów polecamy opiece św. Stanisławowi Kostce, który jest patronem Polski już od 1674 r. a szczególnie patronuje dzieciom i młodzieży. Przesłała A. Dzięcioł